Bc. Otakar Gráf

Diplomová práce

Firemní kultura a sociální marketing nadnárodní firmy Baťa

Corporate Culture and social Marketing of multinational Firms Baťa
Anotace:
Magisterská práce v teoretické části seznamuje s obsahem a významem firemní kultury. Dále popisuje typologie firemní kultury, vztah mezi firemní identitou a image. V další části jsou charakterizovány metody diagnostiky a analýzy firemní kultury, vztah firemní kultury a personálních činností. Následně je zde uvedeno utváření žádoucí firemní kultury a vztah firemní strategie a kultury. Druhá, empirická …více
Abstract:
The theoretical part of the master's thesis introduces the concept and meaning of corporate culture. It describes the typologies of corporate culture, as well as the relationship between corporate identity and image. The subsequent section characterises the methods diagnosing and analysing corporate culture, the relationship between corporate culture and human resources. Furthermore, the work outlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Julíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní