Bc. Otakar Gráf

Master's thesis

Firemní kultura a sociální marketing nadnárodní firmy Baťa

Corporate Culture and social Marketing of multinational Firms Baťa
Anotácia:
Magisterská práce v teoretické části seznamuje s obsahem a významem firemní kultury. Dále popisuje typologie firemní kultury, vztah mezi firemní identitou a image. V další části jsou charakterizovány metody diagnostiky a analýzy firemní kultury, vztah firemní kultury a personálních činností. Následně je zde uvedeno utváření žádoucí firemní kultury a vztah firemní strategie a kultury. Druhá, empirická …viac
Abstract:
The theoretical part of the master's thesis introduces the concept and meaning of corporate culture. It describes the typologies of corporate culture, as well as the relationship between corporate identity and image. The subsequent section characterises the methods diagnosing and analysing corporate culture, the relationship between corporate culture and human resources. Furthermore, the work outlines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Ing. Martina Julíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní