Theses 

Marketingová komunikace Pražského Mezinárodního Maratonu – Bc. Kristýna Loudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristýna Loudová

Diplomová práce

Marketingová komunikace Pražského Mezinárodního Maratonu

Marketing communication of Prague International Marathon

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá použitou marketingovou komunikací Pražského mezinárodního maratonu, při propagaci jednoho z jimi organizovaných závodů. Dále k organizaci běžeckých závodů soutěžního i nesoutěžního charakteru. V teoretické části je proveden rozbor literárních zdrojů, vztahujících se k marketingu a sportovní reklamě. V praktické části je analýza marketingové komunikace použitá pro propagaci Volkswagen Ústecký 1⁄2 Maraton. Po zhodnocení a provedení analýzy jsou navržena doporučení pro další propagaci onoho závodu

Abstract: This thesis analyses marketing communication of Prague International Marathon (P.I.M.), including the organization of both – competitive and non-competitive races. Special focus is dedicated to a propagation of one of its races. Thesis consists of two distinct parts. First – theoretical part introduces major concepts of marketing communications of sporting events as reflected in today’s literary sources. Second – Practical part starts with an analysis of marketing communication used for propagation of one of P.I.M.‘s particular events: „Volkswagen Ústecký 1⁄2 Maraton“. Analysis and evaluation leads to several recommendations for future years of P.I.M.’s marketing communication.

Klíčová slova: marketing, marketingová komunikace, sponzoring, sport, komunikační mix, sportovní reklama, marketing communication, sponsorship, communication mix, sports advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz