Bc. Michal Pléha

Diplomová práce

Spolupráce jako nástroj pedagoga a kurátora pro děti a mládež z hlediska moderní a postmoderní perspektivy

Cooperation as an instrument for teachers and a youth welfare workers from modern and postmodern perspectives
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce mezi kurátory pro děti a mládež a pedagogy základních škol v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavní výzkumná otázka je koncipována takto: „Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládež a pedagogové ke spolupráci z hlediska moderního a postmoderního pojetí spolupráce v kontextu sociálně-právní ochrany dětí?“ Vychází tedy z předpokladu, že …více
Abstract:
The subject of the thesis is cooperation between youth welfare workers and elementary school teachers in context of child protection. The main research question is framed as follows: “What is the attitude of youth welfare workers and the teachers to cooperation, from point of view of modern and postmodern concept in context of social and child protection?” Therefore, the postulate of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Anna Krchňavá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií