Bc. Lucie Parezová

Master's thesis

Separace paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí

Separation of paracetamol and its metabolites using hydrophilic interaction liquid chromatography
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá separací paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí. Teoretická část je zaměřena na paracetamol z hlediska jeho mechanismu účinku, metabolismu a toxicity v těle. Dále pak pojednává o kapalinové chromatografii a detailně o chromatografii hydrofilních interakcí, jejím mechanismu separace, využívaných mobilních a stacionárních fází a jeho …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is separation of acetaminophen and its metabolites with hydrophilic interaction chromatography. The theoretical part is focused on acetaminophen and its metabolism in terms of their mechanism of action, metabolism pathway and toxicity in the body. The thesis further discusses liquid chromatography, in a detail about hydrophilic interaction chromatography, its separation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Parezová, Lucie. Separace paracetamolu a jeho metabolitů pomocí chromatografie hydrofilních interakcí. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická