Ing. Roman Hájek

Master's thesis

LC/MS analýza polárních tříd lipidů

LC/MS analysis of polar lipid classes
Abstract:
Lipidomika je obor zabývající se studiem biochemických drah lipidů v biologických systémech. Cílem lipidomiky je pochopení funkce lipidů v biologickém metabolismu, vysvětlení mechanismu vzniku a průběhu některých metabolických chorob. Cílem této práce byla optimalizace separace co největšího počtu tříd lipidů s využitím kapalinové chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) za podmínek vhodných pro …more
Abstract:
Lipidomics is a discipline dealing with studies of biochemical pathways of lipids in biological systems. The goal of lipidomics is to understand the function of lipids in biological metabolism, to explain the mechanism of the development and progress of some metabolic diseases. The aim of this work was the optimization of hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) separation of the greatest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Eva Cífková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hájek, Roman. LC/MS analýza polárních tříd lipidů. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická