Mgr. Veronika Švajdová

Bachelor's thesis

Rozvoj komunikační schopnosti v prostředí běžné mateřské školy

Development of the communication skills in a common nursery school
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikační schopnosti u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž tři jsou teoretické a poslední, čtvrtá, kapitola zahrnuje vlastní výzkumné šetření. První kapitola se zaměřuje na komunikaci, přibližuje vymezení základních termínů a věnuje se komunikační schopnosti a jejímu narušení. Druhá kapitola charakterizuje …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of communication skills in preschool children in a common nursery school. The thesis is divided into four chapters, three of which are theoretical and the fourth charter, which is the last one, includes my own research.The first chapter centers on communication, brings the definition of basic terms and focuses on communication skills, and its disturbances …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta