Martin KOUBA

Diplomová práce

Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice

Waste Management of engineering with a focus on company 2JCP a.s., Račice
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice" je zaměřena na nakládání s odpady vznikajícími při výrobě ve společnosti 2JCP a.s. v Račicích. V této práci navazuji na svou bakalářskou práci. První část diplomové práce je teoretická. Je zaměřena na strojírenskou výrobu, vznikající odpady, materiály a používané technologie v tomto odvětví. …více
Abstract:
The diploma thesis titled "Waste management of engineering with a focus on company 2JCP a.s., Račice" is focused on the management of waste arising from the production of 2JCP a.s. in Račice. In this diploma thesis I follow my bachelor thesis. The first part od the diploma thesis is theoretical. It is focused on engineering production, waste generated, materials and technologies used in industry. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBA, Martin. Nakládání s odpady ze strojírenství se zaměřením na společnost 2JCP a.s., Račice. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí