Bc. Lucie KOUBÍKOVÁ

Diplomová práce

Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

Treatment of industrial wastes with concentring to company PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Anotace:
Předmětem diplomové práce jsou odpady vznikající při výrobě lustrů a nakládání s nimi ve společnosti Preciosa ? Lustry a.s. v Kamenickém Šenově.Práce je rozdělena na několik částí. První část práce je teoretická a obsahuje obecný popis výroby skla, popis vzniku oboru lustrařství a jednotlivých svítidel. Další kapitola je zaměřena na společnost Preciosa Lustry a.s. v Kamenickém Šenově, kde se jedná …více
Abstract:
The subject of my diploma thesis is waste which arises from manufacture of chandeliers and treatment with it in company Preciosa ? Lustry a.s.Thesis is divided into several parts. The first part of thesis is theoretical and contains general description of the manufacture of glass, description of formation the field of chandelier industry and individual lights. The next chapter focuses on the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUBÍKOVÁ, Lucie. Nakládání s průmyslovými odpady se zaměřením na společnost PRECIOSA - LUSTRY, a.s.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí