Michal BŘEŽNÝ

Bakalářská práce

Geomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy)

Geomorphic analysis of crevice-type caves in the Kněhyně ridge (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Anotace:
Tato práce se zabývá rozsedlinovými jeskyněmi hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy), které se nacházejí na jižním až východním svahu. Celé toto území je porušeno hlubokou svahovou deformací. Cílem práce bylo zjistit, jaké svahové procesy se uplatňovaly při vývoji těchto jeskyní. Při výzkumu byly použity tyto metody: 1) Strukturně-geologické měření ve vybraných rozsedlinových jeskyních za použití …více
Abstract:
This thesis deals with crevice-type caves in the Kněhyně ridge (Moravskoslezské Beskydy). These caves are located on the southern and eastern slope. This entire area is affected by deep-seated gravitational slope deformation. Aim of this study was to describe what processes were participant in the development of this caves. In the research were used the following methods: 1) The structure-geological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BŘEŽNÝ, Michal. Geomorfologický průzkum rozsedlinových jeskyní hřbetu Kněhyně (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta