Bc. Jana Dolejší

Master's thesis

Problematika sexuální delikvence a registru pachatelů sexuální trestné činnosti

The Issue of Sexual Delinquency and the Register of Sexual Offenders
Abstract:
Práce popisuje sexuální delikvenci jak z psychologického, tak z právního hlediska. Dále se zabývá otázkami ohledně ochranného léčení, zabezpečovací detence, trestů za sexuální trestné činy a biologické léčby. Popisuje problematiku registru pachatelů sexuální činnosti a uvádí některé státy, ve kterých registr úspěšně funguje. Na základě dotazníkového šetření jsou v práci vyhodnoceny názory veřejnosti …more
Abstract:
The thesis describes sexual offenses in psychologically and legally way. It also deals withthe isme of protective treatment, security detention, punishments and biological treatment. It describes the isme of the register of sex offenders and it mentions some of the countries in which registration is successful. On the basis of questionnaire survey are evaluated public opinions about sexual deliquency …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Security and Law Studies / Security and Law Studies