Bc. Zuzana Makúchová

Master's thesis

Budování corporate indentity vybraného podniku pomocí nástrojů IMK

Building a corporate identity of the chosen company using the tools IMC
Anotácia:
Tématem diplomové práce je budování firemní identity za pomocí nástrojů IMK. První část práce se zabývá teoretickými východisky, která rozebírají problematiku firemní identity a její hlavní prvky, dotýkají se tématu integrované marketingové komunikace a situační analýzy. Poznatky jsou shrnuty do uceleného teoretického přehledu. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu na doplnění současného komunikačního …viac
Abstract:
The theme of this diploma thesis is building a corporate identity using IMC tools. The first part of the thesis deals with the theoretical background, which analyzes the issues and key elements of corporate identity while touching on the topic of integrated marketing communication and situational analysis. The findings are summarized in a comprehensive theoretical overview. The main aim of the thesis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Ing. Petra Jílková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní