Benesova Lenka

Bachelor's thesis

Akciový trh ČR v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2010 v komparaci s akciovými trhy Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska

Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Akciový trh ČR v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2010 v komparaci s akciovými trhy Polska, Slovenska, Maďarska a Slovinska“ je popis a porovnání akciových trhů, které jsou součástí burz cenných papírů uvedených zemí. V první části je vymezen cíl práce a popsány metody použité k jeho dosažení. V druhé části je podán popis burzovních akciových trhů a obchodování na burzách …more
Abstract:
The bachelor thesis: „The stock market in the Czech Republic in the period from January 1st 2000 to December 31st 2010 in comparison with the stock markets of Poland, Slovakia, Hungary and Slovenia” describes and compares stock markets which are a part of stock exchanges in those countries. The first part defines the goal of the thesis and describes methods of its attainment. The second part outlines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2011

Thesis defence

 • Date of defence: 14. 6. 2011

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7bu9sd 7bu9sd/5
6/4/2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.