Zuzana HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera

Revitalization Medard by coal mining in the Sokolov basin hydrological perspective of the future lake.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá revitalizací vytěženého lomu Medard nacházejícího se v západní části Sokolovské pánve, kdy pro zahlazení následků báňské činnosti byl zvolen hydrický způsob rekultivace u zbytkové jámy lomu. Práce popisuje jak teoretické způsoby jednotlivých rekultivací, tak i technologii provedení hydrického způsobu rekultivace budoucího jezera Medard. Součástí práce je vlastní terénní šetření …more
Abstract:
Bachelor´s work deals with revitalization of profit quarry Medard which is located in the western part of the Sokolov basin and for effacing results of mining operations was selected the method of recultivation by the parts of the quarry pit. The work desribes teoretical method of particular recultivations also technologies of doing hydrics method for the future lake Medard. Part of the work is my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ, Zuzana. Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera. Most, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / field:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection