Zuzana HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera

Revitalization Medard by coal mining in the Sokolov basin hydrological perspective of the future lake.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá revitalizací vytěženého lomu Medard nacházejícího se v západní části Sokolovské pánve, kdy pro zahlazení následků báňské činnosti byl zvolen hydrický způsob rekultivace u zbytkové jámy lomu. Práce popisuje jak teoretické způsoby jednotlivých rekultivací, tak i technologii provedení hydrického způsobu rekultivace budoucího jezera Medard. Součástí práce je vlastní terénní šetření …viac
Abstract:
Bachelor´s work deals with revitalization of profit quarry Medard which is located in the western part of the Sokolov basin and for effacing results of mining operations was selected the method of recultivation by the parts of the quarry pit. The work desribes teoretical method of particular recultivations also technologies of doing hydrics method for the future lake Medard. Part of the work is my …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUŠKOVÁ ŠPÍRKOVÁ, Zuzana. Revitalizace území Medard po těžbě uhlí v Sokolovské pánvi z hydrologického hlediska budoucího jezera. Most, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of the Environment

Bachelor programme / odbor:
Ecology and environmental protection / Environmental Protection