Theses 

Marketingová komunikace v hotelu EURO Pardubice – Bc. Monika Amentová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Amentová, DiS.

Master's thesis

Marketingová komunikace v hotelu EURO Pardubice

Marketing communication in the hotel EURO Pardubice

Anotácia: Tato diplomová práce pojednává o marketingové komunikaci v hotelu EURO Pardubice. Cílem práce je monitorovat a analyzovat marketingovou komunikaci v hotelu, poté zhodnotit aktuální stav a najít návrhy a opatření, které mohou vést ke zlepšení kvality marketingové komunikace, zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Abstract: The thesis deals with the marketing communication in hotel EURO in the town of Pardubice. The aim is to analyze the marketing communication in the hotel, as well as to evaluate the current status and find recommendations and measures that may lead to the improvement of the marketing communication, increase quality of the hotel services provision.

Kľúčové slová: Hotel EURO, marketingová komunikace, zaměstnanci hotelu, internet, webové stránky, osobní přístup, marketing communication, employees of hotel, website, personal access.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Hore | Aktuálny dátum a čas: 26. 5. 2019 07:39, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz