Bc. Vladimír Brtník

Bakalářská práce

Analýza prostředků podpory prodeje soukromého nemocničního zařízení

An analysis of sales promotion techniques in a private hospital
Anotace:
Hlavním předmětem bakalářské práce je analýza prostředků podpory prodeje soukromého nemocničního zařízení, konkrétně pak dvou event akcí pořádaných tímto zařízením. Tato práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je založena na teoretických principech nejen podpory prodeje, jejím plánování, vyhodnocování a controllingu, ale i celého komunikačního mixu. Část druhá se zaměřuje …více
Abstract:
The main aim of this thesis is An analysis of sales promotion techniques in a private hospital, specifically the event of two events organized by this hospital. This thesis is consisted of two parts, theoretical and practical one. The first part is based on theoretical principles sales promotion techniques, planning, evaluating and controlling, but also the whole communication mix. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní