Jan Kos

Bakalářská práce

Personální marketingový mix v konkrétní společnosti

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá personálním marketingovým mixem. Obecným cílem této bakalářské práce je popis obecných teoretických poznatků o personálním marketingovém mixu a popis jednotlivých nástrojů personálního marketingového mixu s ohledem na vnitřní personální marketing. Specifickým cílem této bakalářské práce je analýza nástrojů interního personálního marketingového mixu v konkrétní společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis is about human resuorce marketing mix. The general aim of bachelor thesis is to describe teoretical findings about human resource marketing mix and describe every single part of human ressource marketing mix with aim to internal human resource marketing. Specific aim of the bachelor thesis is to analyze parts of human resource marketing in specific company and by the questionare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/83r3mb/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích