Mgr. Filip Havrda

Diplomová práce

Právo na obhajobu v trestním řízení

Right of Defence in Criminal Proceedings
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na komplexní rozbor práva na obhajobu v trestním řízení. Na počátku je znázorněn historický vývoj tohoto, z mého pohledu nejdůležitějšího práva osoby, proti které se vede trestní řízení. Znalost historie pomáhá člověku pochopit, o jak důležité právo se jedná. Následně práce uvádí základní prameny, kterými je možné argumentovat při porušování práva na obhajobu. Zbylé …více
Abstract:
This thesis focuses on a comprehensive analysis of the rights of defense. In the beginning, there is the historical development of this, in my view, the most important right of the person, against whom the criminal procedure is conducted, illustrated. Knowledge of history helps one to understand how important right it is. Subsequently, the thesis presents basic sources of law with them it is possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta