Bc. Jarmila Uhrová

Diplomová práce

Aspekty tvorby a ověření výukových materiálů pro výuku oboru Pekařské práce

Aspects of creation and verification of educational materials for the teaching field Bakery work
Anotace:
Anotace Diplomová práce zpracovávající Aspekty tvorby a ověření výukových materiálů pro výuku oboru pekař je zaměřena na analýzu výukových materiálů oboru Pekařské práce ve vybraných školách. Teoretická část obsahuje charakteristiku oboru, profil absolventa, problematiku tvorby výukových materiálů. Výzkumná část vychází z dotazníkového šetření, kde se zjišťuje, jaké učebnice a další výukové zdroje …více
Abstract:
Annotation The diploma thesis which process aspects of creation and verification of educational materials for teaching profession Baker is focused on the analysis of educational materials for bakery field work in selected schools. The theoretical part contains the characteristics of the field, school-leaver profile, the issue of the creation of educational materials. Research is based on a questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy