Michaela Galuszková

Bachelor's thesis

Recepce informací na online sociální síti Facebook

Reception of information on online social networking site Facebook
Abstract:
Výzkumná bakalářská práce se zabývá důvody, z jakých Češi využívají online sociální síť Facebook a zda tyto důvody mají vliv na jejich recepci informací na online sociálních sítích. Cílem bylo identifikovat skupiny uživatelů, kteří se na Facebooku v českém prostředí nacházejí, zda se na online sociálních sítích dostávají k informacím záměrně či náhodně a zda jejich zájem o politiku a způsob získávání …more
Abstract:
This research bachelor thesis deals with reasons why Czech citizens use online social networking site Facebook and whether these reasons have influence on the form of exposure to information of respondents on online social networking sites. The aim is to identify user groups on Facebook and whether the exposure to information in these groups is selective or acci-dental and whether the interest of respondents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lukáš Slavík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií