Bc. Monika Ondrejková

Bakalářská práce

Využití interaktivní tabule v rámci rozvoje komunikačních schopností dětí předškolního věku

The use of interactive whiteboard in the development of communication skills of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím interaktivní tabule v rámci rozvoje komunikačních schopností dětí předškolního věku. Teoretickou část práce tvoří dvě kapitoly. První kapitola definuje pojem komunikace, prezentuje její funkce a fáze. Současně se zaměřuje na jazykové roviny v ontogenezi řeči a na problematiku narušené komunikační schopnosti. Kapitola druhá se zaměřuje na využití interaktivní tabule …více
Abstract:
This bachelor thesis describes methods of using interactive wthiteboards in the development of communication skills of preschool children. The theoretical part is consists of two chapters. The first one clarifies the concept of communication, its function and phases. Simultaneously, it focuses on language levels in the ontogenesis of speech acts and on problematic of communication disabilities. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Imrichovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta