Ing. Pavel Kinkor

Master's thesis

Operační program životního prostředí a jeho využití

The operational programme environment and its usage
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na popis postupů spojených s přípravou a uplatněním žádosti o finanční podporu z Fondů EU. Cílem práce je poskytnout zájemcům přehledný a srozumitelný materiál usnadňující orientaci v dané problematice.
Abstract:
This thesis deals with the Operational Programme Environment. It is focused on the description of procedures associated with formulation and using applications for sponsorship from EU Funds. The aim of this work is to provide well-ordered and understandable material to facilitate orientation in the matter mentioned above.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kinkor, Pavel. Operační program životního prostředí a jeho využití. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická