Lenka SLUKOVÁ

Bakalářská práce

Finanční hospodaření obcí a dopady účetní reformy na jejich vykazování

The financial management of municipalities and the impact of financial reform on their reporting
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření obce Benešov nad Ploučnicí a dopady účetní reformy na její vykazování. V teoretické části popisuji obce jako celek, charakterizuji jejich vývoj, tvorbu rozpočtu a způsob hospodaření, včetně základních postupů a jednotlivých kroků účetní reformy. Hlavním cílem praktické části je deskripce finančního hospodaření obce Benešov nad Ploučnicí v letech …více
Abstract:
This thesis is focused on the financial management of the municipality of Benešov nad Ploučnicí in view of impact of an accounting reform on its reporting. In the theoretical part is the municipality descibed as a whole, its development, budgeting and economy, including basic procedures and steps of the accounting reform. The basic aim of the practical part is to describe the financial management of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Janáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLUKOVÁ, Lenka. Finanční hospodaření obcí a dopady účetní reformy na jejich vykazování. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická