Jitka Podroužková

Bakalářská práce

Výkaz Cash flow – metody zpracování a jeho prezentace

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výkazem cash flow. V teoretické části jsou uvedeny cíle ametody této práce a vysvětleny základní postupy metod a vazby na účetní výkazy rozvahua výkaz zisku a ztráty. V praktické části jsou vypočítány peněžní toky třemi základnímimetodami. V závěru jsou shrnuty základní rozdíly mezi těmito metodami. Tato práce byměla usnadnit chápání rozdílných metod výpočtu výkazu cash flow …více
Abstract:
This thesis deals with the statement of cash flow. The Theoratial section sets out theobjectives and methods of this thesis, explains the basic procedures and methods, and linksto the financial statements balance sheet and profit and loss account. In the practical part,there are three methods of cash flow calculated. The conclusion summarizes the basicdifferences between these methods. This should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015
Identifikátor: http://theses.cz/id/8xh2hf/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8xh2hf 8xh2hf/4
30. 11. 2015
Složky
Soubory
Podroužková, J.
30. 11. 2015
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Podroužková, J.
30. 11. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.