Bc. Ladislava MARKOVÁ

Master's thesis

Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s.

Waste from health care facilities, facilities for social care and spas focusing on management of Lázně Teplice v Čechách a.s.
Abstract:
Diplomová práce na téma "Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s." se zabývá problematikou odpadů, které vznikají z lázeňské a zdravotnické péče. Práce shrnuje legislativu odpadového hospodářství a dále popisuje vznik odpadů z jednotlivých činností, jejich porovnání a jednotlivé možnosti úpravy a odstraňování odpadů …more
Abstract:
The graduation theses called "The waste from the medical devices, the social-service devices and the spa treatment devices with the focus on the operating of the company Lázně Teplice v Čechách a.s." is interested in the waste questions which arise from spa and medical treatment. The work summarizes the waste management legislation and also describes the waste origin from all activities, its comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Věra Kreníková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARKOVÁ, Ladislava. Odpady ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a lázeňské péče se zaměřením na provoz Lázně Teplice v Čechách a.s. . Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí