Bc. Slávka Hepnarová

Master's thesis

Rodina v reklamě, reklama v rodině

Family in the advertisment
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zobrazením rodiny v reklamě. Cílem této práce je zjistit, zda je reklamní produkce médií prorodinná či protirodinná a jak tato reklamní produkce rodinu zobrazuje. Práce se soustředí na to, zda reklama vytváří modely rodiny, které je možné identifikovat jako typická zobrazení rodiny. Analyzovaným vzorkem je reklamní produkce lifestylových časopisů Cosmopolitan a …viac
Abstract:
The topic of my thesis is the depiction of family in advertising. The aim of this thesis is to analyse whether or not the family advertising in media is pro- or anti- family and how does it depict the family. My focus lies on question if the advertising creates family models that could be deemed as typical or not. The lifestyle magazines Cosmopolitan and Esquire and primetime airing of TV Nova served …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedúci: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií