Bc. Eliška Slavíková

Bakalářská práce

Růst krystalů GeS\dindex{2} v taveninách systému Ge-S

Crystal growth of GeS\dindex{2} in Ge-S melts
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem růstu krystalů GeS2 v taveninách systému Ge-S. V teoretické části je popsána charakteristika chalkogenidových skel, struktura GeS2, oblast sklotvornosti systému Ge-S, princip nukleace a mechanismy růstu krystalů. Experimentální část práce je zaměřena na mikroskopické sledování rychlosti růstu krystalů GeS2 ve vzorcích sklovitého Ge34S66 při různých teplotách …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is a study of crystal growth of GeS2 in Ge-S undercooled melts. In the theoretical part properties of chalcogenide glasses, structure of GeS2, glass formation, princip of nucleation and crystallization and mechanism of crystal growth are described. The experimental part is focused on microscopic observation of crystal growth in samples which were heated for various time …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slavíková, Eliška. Růst krystalů GeS\dindex{2} v taveninách systému Ge-S. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická