Mgr. Jana Svobodová

Master's thesis

Právo na obhajobu v trestním řízení

Right of Defence in the Criminal Proceedings
Abstract:
Práce se zabývá analýzou právní úpravy práva na obhajobu v českém trestním řízení. Východisko práce je představováno pojmovým vymezením práva na obhajobu včetně jeho zakotvení v mezinárodních a nadnárodních dokumentech. Obsah práce zahrnuje právní úpravu subjektů trestního řízení na straně obhajoby a rozbor jednotlivých forem práva na obhajobu včetně nejdůležitějších dílčích práv, které jej utvářejí …more
Abstract:
The thesis deals with the analysis of the right of defence in the Czech criminal proceedings. There are the right of defence and its international and national legislation defined at the beginning of the thesis. The content of the thesis includes the legal regulation of defence subjects of criminal proceedings and dissolution of defence right forms including the partial rights and relevant case law …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 9. 2019
  • Supervisor: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Reader: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta