Theses 

Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě. – Bc. Miroslava NECKAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Miroslava NECKAŘOVÁ

Master's thesis

Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě.

Exhibition activity at the time of the Protectorate of Bohemia and Moravia in Olomouc, Brno and Ostrava.

Abstract: Magisterská práce se zabývá výstavní činností v době Protektorátu Čechy a Morava ve městech Olomouc, Brno a Ostrava. Práce se nezaměřuje pouze na samotné výstavy v muzeích a galeriích, ale také prozkoumá výstavní činnost větších uměleckých spolků fungujících v Olomouci, Brně a Ostravě a porovnává rozdíly ve výstavní činnosti v daných městech. Práce se také v neposlední řadě dotkne sociologických problémů tohoto období, a jaké měly na umělce a výstavní instituce vliv.

Abstract: This Master thesis focuses on the exhibition activities during the Protectorate of Bohemia and Moravia in Olomouc, Brno and Ostrava. Work is not only focused on the actual exhibitions in museums and galleries, but also explores the exhibitions of large art groups/societies operating in Olomouc, Brno and Ostrava and compares the differences in exhibitions in these cities. The work also touches the sociological problems of this period, and how artists and art institutions were influenced.

Keywords: Protektorát Čechy a Morava, výstavy, Olomouc, Brno, Ostrava.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2015
  • Accessible from:: 25. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

NECKAŘOVÁ, Miroslava. Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě.. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 01:33, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz