Theses 

Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě. – Bc. Miroslava NECKAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Miroslava NECKAŘOVÁ

Master's thesis

Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě.

Exhibition activity at the time of the Protectorate of Bohemia and Moravia in Olomouc, Brno and Ostrava.

Anotácia: Magisterská práce se zabývá výstavní činností v době Protektorátu Čechy a Morava ve městech Olomouc, Brno a Ostrava. Práce se nezaměřuje pouze na samotné výstavy v muzeích a galeriích, ale také prozkoumá výstavní činnost větších uměleckých spolků fungujících v Olomouci, Brně a Ostravě a porovnává rozdíly ve výstavní činnosti v daných městech. Práce se také v neposlední řadě dotkne sociologických problémů tohoto období, a jaké měly na umělce a výstavní instituce vliv.

Abstract: This Master thesis focuses on the exhibition activities during the Protectorate of Bohemia and Moravia in Olomouc, Brno and Ostrava. Work is not only focused on the actual exhibitions in museums and galleries, but also explores the exhibitions of large art groups/societies operating in Olomouc, Brno and Ostrava and compares the differences in exhibitions in these cities. The work also touches the sociological problems of this period, and how artists and art institutions were influenced.

Kľúčové slová: Protektorát Čechy a Morava, výstavy, Olomouc, Brno, Ostrava.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
  • Zverejniť od: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

NECKAŘOVÁ, Miroslava. Výstavní činnost v době Protektorátu Čechy a Morava v Olomouci, Brně a Ostravě.. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 3. 2019 00:54, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz