Theses 

Aplikovaná logistická regrese – Bc. Petr DOKOUPIL

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr DOKOUPIL

Master's thesis

Aplikovaná logistická regrese

Applied logistic regression

Abstract: Logistická regresní analýza vyšetřuje vztahy mezi množinou vysvětlujících proměnných a závisle proměnnu (binární, nominální, ordinální). Logistický model patří do daleko větší třídy lineárních modelů, a to konkrétně do tzv. zobecněných lineárních modelů, ve kterých tzv. linková funkce vytváří vazbu mezi stochastickou složkou a mezi deterministickou složkou náhodné proměnné. Praktické příklady jsou řešeny pomocí procedury LOGISTIC v softwaru SAS (resp. úlohou Logistic Regression v SAS EG).

Abstract: Logistic regression analysis examines relationships between a set of explanatory variables and dependent variables (binary, nominal, ordinal). Logistic model belongs to a much larger class of linear models, namely the so-called Generalized linear models in which the link function creates a link between the stochastic component and the deterministic component of a random variable. Practical examples are solved using the LOGISTIC procedure in SAS software (or Logistic Regression task in SAS EG).

Keywords: zobecněný lineární model, linkové funkce, standardní logistická regrese, multinomická logistická regrese, maximálně věrohodné odhady, separace vstupních dat, SAS procedura LOGISTIC

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2012
  • Accessible from:: 30. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Vrbková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOKOUPIL, Petr. Aplikovaná logistická regrese. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:05, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz