Bc. Zdeněk Fryš

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující výsledky voleb do zastupitelstva obce Hnojice - případová studie

Factors affecting the results of the local election in the municipality of Hnojice - case study
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících volbu do obecního zastupitelstva obce Hnojice. Výsledky použité výzkumné metody – dotazníkového šetření – ukazují, jakým způsobem jednotlivé faktory ovlivňují voličské chování, a současně také, do jaké míry je v případě zastupitelstva této obce zásadní personalizace volby.
Abstract:
The bachelor thesis deals with factors which influence elections to the Hnojice municipal council. The results of the used research method – questionnaire survey – show how the individual factors influence electoral behaviour and simultaneously to what extent personalization of elections is important in case of the particular municipal council.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Andrea Smolková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií