Tereza PODPINKOVÁ

Bakalářská práce

Povrchové metody monitoringu svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech

Surface movement monitoring methods of slope deformations the Outer Western Carpathians
Anotace:
Tato práce řeší hlubokou svahovou deformaci na severní části hřebenu Ondřejníku. Cílem mé práce je vyhodnotit zda je monitorovaná oblast v pohybu a zda je používaná měřicí metoda vhodnou, případně navrhnout jiné postupy, které by mohly být efektivnější. Zaměřila jsem se tedy na měření odlučné hrany protínající cestu. Předešlý monitoring této deformace ukázal, že je zde odlučná část masivu v pohybu …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with deep slope deformations on the north side of Ondřejník ridge. The objective of this thesis is to determine if the monitored area is in motion, if the method that was used is appropriate, and if it is not, to find and propose other methods that could be more suitable or effective. I have focused on measuring the jointed edge intersecting a road. Previous measurements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODPINKOVÁ, Tereza. Povrchové metody monitoringu svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta