Tereza PODPINKOVÁ

Bachelor's thesis

Povrchové metody monitoringu svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech

Surface movement monitoring methods of slope deformations the Outer Western Carpathians
Abstract:
Tato práce řeší hlubokou svahovou deformaci na severní části hřebenu Ondřejníku. Cílem mé práce je vyhodnotit zda je monitorovaná oblast v pohybu a zda je používaná měřicí metoda vhodnou, případně navrhnout jiné postupy, které by mohly být efektivnější. Zaměřila jsem se tedy na měření odlučné hrany protínající cestu. Předešlý monitoring této deformace ukázal, že je zde odlučná část masivu v pohybu …more
Abstract:
This Bachelor thesis deals with deep slope deformations on the north side of Ondřejník ridge. The objective of this thesis is to determine if the monitored area is in motion, if the method that was used is appropriate, and if it is not, to find and propose other methods that could be more suitable or effective. I have focused on measuring the jointed edge intersecting a road. Previous measurements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODPINKOVÁ, Tereza. Povrchové metody monitoringu svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta