Theses 

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání – Mgr. Martina Weissová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martina Weissová

Diplomová práce

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání

Public Policy as a Reason for Refusal of Recognition and Enforcement of Judgments and Arbitral Awards - Comparison

Anotace: Diplomová práce se zabývá institutem veřejného pořádku jako důvodu pro odepření uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí z pohledu Nařízení Brusel Ibis a cizího rozhodčího nálezu ve světle Newyorské úmluvy. První část je zaměřena na analýzu veřejného pořádku v Nařízení Brusel Ibis. Druhá část se věnuje analýze úpravy v Newyorské úmluvě. Poslední část práce získané poznatky porovnává, a dává tím odpověď na otázku, zda se jedná o obsahově shodné instituty.

Abstract: The diploma thesis deals with the concept of public policy as a reason for refusal of recognition and enforcement of judgments in terms of the Brussels Ibis Regulation and arbitral awards in the light of the New York Convention 1958. The first part of the thesis focuses on the analysis of public policy in the Brussels Ibis Regulation. The second part is devoted to the analysis in the New York Convention 1958. The last part compares the acquired knowledge and gives the answer to the question whether the content of public policy in the Brussels Ibis Regulation is the same as in the New York Convention 1958.

Klíčová slova: Veřejný pořádek, procesní veřejný pořádek, uznání, výkon, odepření uznání a výkonu, Nařízení Brusel Ibis, Newyorská úmluva

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:21, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz