Aneta Dvořáková

Master's thesis

Dnešní mládež a drogy

Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na velmi diskutované téma drogy, jejich vliv na dnešní mládež a možnou drogovou prevenci. Objevují se nové druhy návykových látek, metody jejich výroby a způsoby užívání. Cílem této bakalářské práce je zhodnocení drogové problematiky v návaznosti nejen na studenty středních škol. Teoretická část se věnuje základní terminologii, užívání drogy v historii a české drogové scéně …more
Abstract:
The thesis is focused on the very discussed topic of the drugs and their influence on the youth, as well as about the possibility of drug prevention. There are new types of addictive substances, new methods of their production and ways of using. The goal of my bachelor thesis is the appraisal of the drug issues, not only in relation to students.The theoretical part is dedicated to basic terminology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty