Theses 

Vliv dětí na nákupní chování rodiny – Kateřina Martínková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Kateřina Martínková

Bachelor's thesis

Vliv dětí na nákupní chování rodiny

Children´s Influence on Family Purchase Behaviour

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá oblastí nákupního chování rodiny. Pozornost je věnována především vlivu dítěte v jednotlivých fázích nákupního procesu. V teoretické části práce jsou zpracována teoretická východiska pro problematiku vlivu dětí na nákupní proces. Pozornost je věnována nejen jednotlivým fázím nákupního procesu, ale také psychologickému vývoji dítěte mladšího školního věku a jsou specifikovány jeho role a vliv v jednotlivých fázích. V praktické části jsou analyzovány výsledky primárního šetření zaměřeného na rozhodovací proces rodin a možnosti interakce mezi rodiči a dětmi. Šetření proběhlo dvoufázově, byly realizovány individuální rozhovory s rodiči dětí a také bylo uskutečněno dotazníkové šetření. Tento průzkum byl zaměřen na proces nákupního rozhodování spojeného s výběrem a nákupem vánočních dárků pro děti.

Abstract: This bachelor thesis deals with the family purchase behaviour. Attention is paid to chil-dren´s influence in different phases of purchasing process. The theoretical part of this thesis deals with theoretical basis for the theme of children's influence on purchasing process. Attention is paid not only to different phases of the purchasing process, but also to younger school age children´s psychological development, including specific roles of child and his influence in various phases. In practical part the results of primary investigation, that focused on family decision making process and the possibility of interaction between par-ents and their children, were analyzed. The survey was conducted in two-phase, individual interviews with parents were realized and also a questionnaire survey was carried out. This survey was focused on the process of purchasing decision associated with the selection and purchase of Christmas gifts for children.

Kľúčové slová: nákupní chování, rozhodovací proces, rodinný nákup, vliv dítěte, výběr dárku

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zverejniť od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44338 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Martínková, Kateřina. Vliv dětí na nákupní chování rodiny. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 4. 2019 16:06, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz