Mohammed Ibrahim Gariba

Master's thesis

Specific tools of regional policy in transforming countries

Specific tools of regional policy in transforming countries
Abstract:
The major tools for regional development are paramount for the development of any region. However, these tools and policies are faced with various problems. The study aims at identifying the main regional development policy problems and tools as well as to suggest ways of curbing these problems in European Union regions more specifically Germany, Austria, Slovakia, Finland, France, Hungary, Netherland …more
Abstract:
Hlavní nástroje regionálního rozvoje jsou prvořadé pro rozvoj jakéhokoli regionu. Tyto nástroje a politiky však čelí různým problémům. Cílem studie je identifikovat hlavní problémy a nástroje politiky regionálního rozvoje a navrhnout způsoby, jak tyto problémy omezit v regionech Evropské unie, konkrétně v Německu, Rakousku, Slovensku, Finsku, Francii, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku a České republice …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Gariba, Mohammed Ibrahim. Specific tools of regional policy in transforming countries. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní