Monika Maňková

Bakalářská práce

Hypotekárne bankovníctvo v SR

Mortgage Banking in Slovak Republic
Abstract:
MAŇKOVÁ, Monika: Mortgage Banking in Slovac Republic. [Bachelor thesis]. Banking Institute, College of Banking, Prague, foreign branch in Banská Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Consultant: doc. Ing. Václav Dufala, CSc. Year of defence: 2013. Number of pages: 58. The aim of this bachelor thesis is to theoretically define mortgage banking, characterise mortgage based bonds …více
Abstract:
MAŇKOVÁ, Monika: Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Václav Dufala, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 58. Cieľom prvej kapitoly bakalárskej práce je teoretické vymedzenie hypotekárneho bankovníctva, charakterizovanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. Katarína Zvaríková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management