Bc. Gabriela Lichá

Master's thesis

Analýza online marketingových aktivit obchodu s bytovým textilem

Analysis of online marketing activities of a fabric store
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá online marketingovými aktivitami vybraného obchodu s bytovým textilem. Teoretická část práce se věnuje především objasnění základních pojmů týkajících se online marketingu a popisu těch marketingových kanálů, na kterých je zkoumaný obchod aktivní. V praktické části jsou poznatky z teoretické části aplikovány na online marketing tohoto obchodu s bytovým textilem. Nejdříve …more
Abstract:
This diploma thesis deals with online marketing activities of a selected fabric store. The theoretical part of the thesis deals mainly with the clarification of basic concepts related to online marketing and a description of those marketing channels on which the researched store is active. In the practical part, the findings from the theoretical part are applied to the online marketing of this fabric …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2022
  • Supervisor: Ing. Markéta Bartoníčková
  • Reader: Mgr. Lukáš Porsche, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies