Bc. Magda Průšková

Master's thesis

Product placement ve vybraných pořadech českých televizí

Product placement in Selected programmes of Czech television
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku product placementu ve vybraných pořadech českých televizí. Práce vychází z teoretických východisek z oblasti marketingové komunikace a vymezuje legislativní rámec product placementu. Vlastní výzkum pak spočívá v analýze souboru kazuistik vybraných pořadů České televize a v případové studii konkrétního projektu České televize. Cílem této práce je průzkum vybraného …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on product placement in selected programmes of Czech Television. The thesis is based on theoretical starting points in the field of marketing communication and it specifies a legal framework of product placement. The survey itself uses a complex analysis of choosen casuistics of Czech Television programmes and a case study of a particular project of Czech Television. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní