Bc. Anežka Kováčová

Bachelor's thesis

Creative approach to learning through reading in one-to-one sessions with a pre-teen

Creative approach to learning through reading in one-to-one sessions with a pre-teen
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem rozvíjení dovednosti čtení při individuální práci s žákem ve věku deset až třináct let a zvláště tématem jejich motivace vyhledávat anglickou literaturu z vlastního zájmu. Teoretická část práce naznačuje, proč je tak důležité vést mladé studenty angličtiny ke čtení a jak jim určité učební přístupy mohou čtení zpříjemnit. Jedna podkapitola je pak věnována specificky …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of reading with pre-teens in one-to-one classes and especially on motivating them to reading books in English for pleasure. The theoretical part of the thesis indicates why it is important to guide young English learners to reading and how certain teaching approaches can be used to make it more attractive. One chapter specifically deals with teaching one-to …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta