Klára MALÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství

Population, social and economic development in the Central Bohemian Region focused on economic changes
Abstract:
Tématem bakalářské práce je populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství. Demografické a socioekonomické ukazatele jsou sledovány nejčastěji v období 1989-2015. Práce je rozdělená do pěti kapitol. První kapitola je zaměřená na charakteristiku Středočeského kraje. Zde je zmíněna poloha území a administrativní členění. V další části jsou zdroje …more
Abstract:
The subject of this Bachelor's thesis is research on population, social and economic development in the Central Bohemia with focus on changes in the economic structure. The demographic and socioeconomic indicators are selected from period between 1989 to 2015. This thesis is divided into five chapters. The first chapter describes characteristics of the Central Bohemian region and its administrative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Kačírek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALÍKOVÁ, Klára. Populační, sociální a ekonomický vývoj ve Středočeském kraji se zaměřením na změny struktury hospodářství. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická