Bc. Radek Trlida

Master's thesis

Behaviorální a experimentální přístupy k modelům veřejné ekonomie: Common-Pool Resources

Behavioral and experimental methods in public economics: Common-Pool Resources
Abstract:
Cílem diplomové práce „Behaviorální a experimentální přístupy k modelům veřejné ekonomie: Common-Pool Resources“ je s pomocí laboratorního experimentu zkoumat chování a rozhodování jednotlivců v podmínkách common-pool resource. Součástí zkoumání je též mechanismus odměňování a trestání. V první kapitole práce je specifikován koncept common-pool resource, např. s využitím mikroekonomické teorie. Druhá …more
Abstract:
The goal of the thesis „Behavioral and experimental models in public economics: Common-Pool Resources“ is to examine the behavior and decision of individuals who use the common-pool resource through the conduction of laboratory experiment. Part of the experimental research is the reward and punishment mechanism. The first chapter specifies the common-pool resource model, e.g. using the microeconomics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Guzi, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration