Bc. Petr HÁNA

Diplomová práce

Období stalinismu v Československu - prezentace a výuka na středních školách v současnosti

The Stalinist Period in Czechoslovakia - Its Interpretation and Teaching in Secondary Education.
Anotace:
Mezi nejhorší období v dějinách Československa lze zařadit 50.léta 20.století.Totalitní komunistický režim v období let 1948 - 1953 je nazýván stalinismem.Primárním cílem diplomové práce bylo zhodnocení výuky období stalinismu v Československu na středních školách,zejména posouzení rozsahu správnosti a úplnosti učiva,ale i způsobu výuky.Sekundárním cílem diplomové práce bylo představit a popsat stalinismus …více
Abstract:
1950s may be classified as one of the worst periods in Czechoslovakia?s history. The totalitarian communist regime in the period between 1948 and 1953 is called the Stalinism. The primary objective hereof was to evaluate teaching about the Stalinism period in Czechoslovakia in secondary schools, in particular, to assess the scope of correctness and completeness of the related curriculum and teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁNA, Petr. Období stalinismu v Československu - prezentace a výuka na středních školách v současnosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Základy společenských věd-Geografie