Jitka NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území na okrese Ústí nad Labem

Ground Revitalization in Region Ústí nad Labem
Anotácia:
Tato bakalářská práce práce pojednává o revitalizacích na území okresu Ústí nad Labem. Zájmovou lokalitou je tedy zvoleno především město Ústí nad Labem a okolí, dále lom Chabařovice - Milada s jeho rekultivací vzniklé jezero. Stručně se také zmiňuji o asanaci skládky Chabařovice a Mikroregionu Milada. Popisuji tedy charakteristiku města Ústí nad Labem od historie po současnost a zabývám se též …viac
Abstract:
The topic of this bachelor graduation theses is revitalization in the Ústí nad Labem region. So, Ústí nad Labem and its neighbourhood is chosen like the main area of interest, after that the Chabařovice pit - Milada (the lake was caused by the reclamation of this pit). Briefly, I mention the smaller revitalization in the region of town too. Consequently, I describe the characteristics of Ústí nad …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedúci: prof. Ing. Vráblíková Jaroslava
  • Oponent: prof. Ing. Miloslav Šoch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/