Jitka NOVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území na okrese Ústí nad Labem

Ground Revitalization in Region Ústí nad Labem
Abstract:
Tato bakalářská práce práce pojednává o revitalizacích na území okresu Ústí nad Labem. Zájmovou lokalitou je tedy zvoleno především město Ústí nad Labem a okolí, dále lom Chabařovice - Milada s jeho rekultivací vzniklé jezero. Stručně se také zmiňuji o asanaci skládky Chabařovice a Mikroregionu Milada. Popisuji tedy charakteristiku města Ústí nad Labem od historie po současnost a zabývám se též …more
Abstract:
The topic of this bachelor graduation theses is revitalization in the Ústí nad Labem region. So, Ústí nad Labem and its neighbourhood is chosen like the main area of interest, after that the Chabařovice pit - Milada (the lake was caused by the reclamation of this pit). Briefly, I mention the smaller revitalization in the region of town too. Consequently, I describe the characteristics of Ústí nad …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2009
  • Supervisor: prof. Ing. Vráblíková Jaroslava
  • Reader: prof. Ing. Miloslav Šoch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/