Denisa Leváková

Diplomová práce

Senzorická analýza rostlinného produktu

Sensory Analysis of the Vegetable Product
Anotace:
Diplomová práce se zabývá senzorickou analýzou nového rostlinného produktu „Kokosové tapioky s medem“. Cílem diplomové práce je zjištění, jak spotřebitelé vnímají senzorické charakteristiky Kokosové tapioky s medem ve srovnání s vybranými konkurenčními dezerty. Teoretická část popisuje senzorickou analýzu, testování výrobků a charakteristiku trhu a společnosti Kalma k.s.. V praktické části je realizován …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a sensory analysis of new vegetable product called „Kokosová tapioka s medem“. The aim of the thesis is to determine, how consumers perceive the sensory quality of „Kokosová tapioka s medem“ in comparison with chosen competitive desserts. The theoretical part describes the sensory analysis, product testing, market and company characteristics. The practical part covers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Kamila Poláková
  • Oponent: Martin Polák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava