Bc. Jana Gruberová

Diplomová práce

Prevence vzniku konfliktních situací při práci s lidmi s duševním onemocněním

Prevention of conflict situations in working with people with mental illness
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice konfliktních situací na pracovištích zdravotně sociálních pracovníků působících v psychiatrických zařízeních. V teoretické části jsou vymezeny následující pojmy: klient, duševní onemocnění, psychiatrická zařízení, zdravotně sociální pracovník, konfliktní situace, prevence a vnímání. Tyto pojmy souvisí s hlavní výzkumnou otázkou, která zní: „Jak vnímají zdravotně …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of conflict situations in the workplace of health social workers operating in psychiatric facilities. In the theoretical part are defined the following terms: client, mental illness, psychiatric facilities, health social worker, conflict situations, prevention and perception. These terms are related to the main research question which is: "How do health social workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií